“Tas meldžiasi be paliovos, kas maldą vienija su darbais, o darbą su malda”.

Origenas

Pratimai pečiams ir nugarai su rankšluosčiu