Visai paprastas kelias

„…Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški.

– Vis dėlto mylėkite juos!

Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus.

– Vis dėlto darykite gera!

Jeigu Jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų.

– Tegul Jums vis dėlto sekasi!

Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj.

– Vis dėlto darykite gerus darbus!

Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus pažeidžiamą.

– Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!

Tai, ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.

– Vis dėlto kurkite!

Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali Jus be perstojo atakuoti, jei šiems padedate.

– Vis dėlto padėkite!

Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.

– Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!”

Iš motinos Teresės knygos „Visai paprastas kelias“


No responses yet

Leave a Reply